ยกบรรยากาศคอนเสิร์ตที่สเปน มาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย