ที่อยู่ :
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ถนนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 022470028 ต่อ 4306-4308
โทร. 087 031 4961
อีเมล: tyothaiyouthorchestra@gmail.com
เว็บไซต์: www.thaiyouthorchestra.com

ติดตามวงดุริยางค์เยาวชนไทย Thai Youth Orchestra : TYO