ร้อยดวงใจในแผ่นดิน Season of Smiles

คอนเสิร์ตน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “Season of Smiles ร้อยดวงใจในแผ่นดิน “ จากวง TYO ดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Season of Smiles On Youtube

ประมวลภาพส่วนหนึ่งของงาน