เครื่องเป่า ออร์เคสตรา

เครื่องเป่า ออร์เคสตรา

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าชนิดต่าง ๆ กลุ่มเป่าลมไม้ (Woodwind) ได้แก่ ปิโกโล ฟลุต โอโบ คอร์อังแกลส์ คลาริเน็ต บาสซูน เบสคลาริเน็ต และคอนทราบาสซูน กลุ่มเป่าลมทองเหลือง (Brass) ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา และเฟรน์ฮอร์นนอกจากนี้ยังมี แซกโซโฟน และ ยูโฟเนียม ถูกนำมาประสมวงในบางครั้งอีกด้วย ...
คอนดักเตอร์ conductor ผู้อำนวยเพลง

Conductor ผู้ผสานเครื่องดนตรีเป็นหนึ่งเดียว คอนดักเตอร์ ผู้อำนวยเพลง

วง Orchestra จะมีผู้กำหนดทิศทางการบรรเพลงหรือการแสดงดนตรีของวง ที่เรียกว่า Conductor ให้จังหวะกับนักดนตรี เพื่อให้เล่นเสียงดังหรือเสียงค่อยลง ผู้ที่จะสามารถเป็นวาทยากรได้ ต้องอ่านโน้ต จำโน้ตแม่น แยกโน้ตได้ หูไม่เพี้ยน เพื่อถ่ายทอดอารมรณ์เพลงออกมาให้ผสมผสานความไพเราะแก่ผู้เข้าชม ...
ความเป็นมาของ Orchestra

ความเป็นมาของ Orchestra

วงออร์เคสตรา (orchestra) เป็นภาษาเยอรมัน มีความหมายถึง สถานที่เต้นรำ ที่ใช้เป็นที่เต้นรำและร้องเพลง ของพวกนักร้องประสานเสียง ในประเทศไทย มีชื่อเรียกว่า วงดุริยางค์ ซึ่งมีประวัติมายาวนานเช่นกัน โดยวงแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
เครื่องสาย วงออร์เคสตรา

เครื่องสาย วงออร์เคสตรา

ทำความรู้จักเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายวงออร์เคสตรา (String Orchestra) ในกลุ่มเครื่องสายประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส ซึ่งกลุ่มเครื่องสายมีจำนวนมากที่สุดในวง ประมาณ 2 ใน 3 ของจำนวนผู้บรรเลงทั้งหมด การจัดกลุ่มเครื่องดนตรี นิยมให้กลุ่มเครื่องสายนั่งอยู่ด้านหน้าสุด ...