วงดุริยางค์เยาวชนไทย TYO

วงดุริยางค์เยาวชนไทย TYO คว้ารางวัลยอดเยี่ยม แข่งซิมโฟนีออร์เคสตราระดับโลก หลังบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวง ร.9 เรียกเสียงปรบมือกึกก้อง ขณะที่นักดนตรีน้ำตารินบรรเลงเพลงด้วยหัวใจรำลึกถึงพระองค์ท่านและประวัติศาสตร์เวียนนา พร้อมคว้ารางวัลยอดเยี่ยมประเภทวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตรา อันดับที่ 1 ในงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2529 ในนาม “วงดุริยางค์เยาวชนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานและเป็นต้นแบบในการพัฒนาวงออร์เคสตราระดับเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งมีเยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านการบรรเลงดนตรีในวงออร์เคสตราเข้าร่วมโครงการอย่าง สม่ำเสมอ มีการฝึกซ้อม จัดเข้าค่าย และมีผลงานแสดงที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง จนเกิดเป็นคอนเสิร์ต “สองทศวรรษวงดุริยางค์เยาวชนไทย” ขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯทอดพระเนตรในการแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าเยาวชนด้วย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายวงดุริยางค์เยาวชนไทย ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ฯและทรงพระเมตตารับไว้เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2549 และประทานพระอนุญาตให้นักดนตรี เข้าเฝ้าถวายตัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 2549 อันเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติคุณสูงยิ่งของนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปี วงดุริยางค์เยาวชนไทย ยังคงฝึกฝนและผลิตนัก ดนตรีคลาสสิกเยาวชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ซึ่งเปรียบเสมือนสถานที่บ่มเพาะนักดนตรีรุ่นเยาวชนให้ มีประสบการณ์ในการบรรเลงดนตรีออร์เคสตรา ที่ต้องใช้ฝีมือและความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อม ทั้งส่วนตนและฝึกซ้อมร่วมบรรเลงกับผู้อื่น เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานของสังคมดนตรี ตะวันตกในประเทศไทย ซึ่งระยะทางในการเดินทางของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จากอดีตถึงปัจจุบัน ภาพของกิจกรรมดนตรีที่สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางดนตรีให้แก่เยาวชน ผู้สนใจ และดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน สร้างเยาวชนมาสู่บุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกต่อไปในอนาคต

สตาฟของเรา

ภูกร ศรีณรงค์

ภูกร ศรีณรงค์

ผู้ร่วมก่อตั้ง
อัครวัฒน์ ศรีณรงค์

อัครวัฒน์ ศรีณรงค์

ผู้อำนวยการด้านดนตรีและผู้อำนวยเพลง
นฤชา ศิริโสดา

นฤชา ศิริโสดา

ผู้จัดการ