เครื่องเป่า ออร์เคสตรา
เครื่องเป่า ออร์เคสตรา
เครื่องเป่า ออร์เคสตรา
เครื่องเป่า ออร์เคสตรา

ทำความรู้จัก เครื่องเป่า วงออร์เครสตรา

ในการบรรเลงแต่ละครั้งมีการใช้เครื่องดนตรีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีการใช้เครื่องเล่นหลายตัวด้วยกัน มีทั้งเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง ที่จะนำให้ทุกคนมารู้จักว่า เครื่องเป่า ออร์เคสตรา มีประวัติความเป็นมา อย่างไร และมีอะไรบ้าง

โดยเมื่อศตวรรษที่ 16 นั้นมีโอเปรา (ละครที่มีเพลงและดนตรีเป็นหลักสำคัญในการดำเนินเรื่องราว) เกิดขึ้น ทำให้มีต้องการให้นักดนตรีบรรเลงเครื่องดนตรีให้กลมกลืนกับนักร้อง จึงเริ่มมีการกำหนดให้ใช้เครื่องดนตรีลงในบทเพลง โดยเป็นลักษณะของวงเครื่องสายออร์เคสตรา แต่ยังไม่มี เครื่องเป่า ออร์เคสตรา

ในศตวรรษที่ 17 วงออร์เคสตราได้มีการเพิ่มเครื่องเป่าไม้ และเพิ่มเครื่องเป่าลมทองเหลือง ไว้ในวงออร์เคสตราด้วย โดย ศตวรรษที่ 16 – 17 หรือ ยุคบาโรค (Baroque) ประมาณปี ค.ศ. 1600-1750 ยุคแรกของวงออร์เคสตรา มีเครื่องลมไม้ ที่เป็น โอโบ บาสซูน และบางครั้งอาจมีฟลูต ส่วนที่เป็นเครื่องลมทองเหลือง มีทรัมเป็ต และในบางครั้งอาจมีฮอร์นด้วย

เครื่องเป่า ออร์เคสตรา

ในยุคที่เรียกว่ายุคคลาสสิก (The Classic Era) ประมาณปี ค.ศ. 1750-1820 ยุคนี้มีการจัดแบ่งวงออร์เคสตรา เป็น 2 แบบ คือแบบวงเครื่องสายออร์เคสตรา (String Orchestra) คือ วงออร์เคสตราที่ประกอบด้วยเครื่องสายเพียงอย่างเดียว

และแบบวงออร์เคสตรามีเครื่องดนตรีทั้ง 4 ประเภท ในแบบที่ 2 นี้มีเครื่องเป่าลม คือ ฟลูต ฮอร์น โอโบ ทรัมเป็ต คลาริเน็ต บาสซูน แต่ยังเป็นวงที่ไม่ใหญ่มาก ประกอบไปด้วยจำนวนเครื่องเป่าคือ ฟลูต 2 เครื่อง ฮอร์น 2 เครื่อง โอโบ 2 เครื่อง ทรัมเป็ต 2 เครื่อง คลาริเน็ต 2 เครื่อง บาสซูน 2 เครื่อง


ยุคโรแมนติก (The Romantic Era) ประมาณปี ค.ศ. 1820-1900 ยุคนี้ออร์เคสตราพัฒนาถึงจุดที่เป็นมาตรฐานเครื่องดนตรีที่สามารถเพิ่มสีสันให้กับบทเพลง จนมีนักดนตรีบรรเลงถึง 80 คน ทำให้จำนวนเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

และจำนวนเครื่องเป่าก็เพิ่มจำนวนมากว่าเดิมจากยุคคลาสสิก ประกอบไปด้วย ฟลูต 4 เครื่อง โอโบ 4 เครื่อง ฮอร์น 4 เครื่อง คลาริเน็ต 4 เครื่อง ทรัมเป็ต 4 เครื่อง บาสซูน 4 เครื่อง ทรอมโบน 4 เครื่อง


สามารถแบ่งเครื่องลมได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องลมไม้ และ กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง กลุ่มประเภทเครื่องเป่าทำจากไม้ที่นิยมใช้เล่นในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้ามีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น ฟลุต, ปิคโคโล, โอโบ, อิงลิชฮอร์น, คลาริเน็ต, เบสคลาริเน็ต, บาสซูน และดับเบิลบาสซูน

โดยเครื่องลมไม้ที่สำคัญและขาดไม่ได้ในการบรรเลงเพลงซิมโฟนีก็คือฟลุต ซึ่งให้เสียงเล็กแหลม แจ่มใส และนุ่มนวล และเครื่องเป่าที่เรียกว่าคลาริเน็ต ซึ่งมีย่านเสียงที่กว้างที่สุดในบรรดาเครื่องเป่าลมไม้ เสียงสดใส คม และชัดเจน

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง มี เครื่องเป่า ออร์เคสตรา ที่นิยมบรรเลงในดนตรีหลากหลายแนว ที่ใช้เล่นในวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ได้แก่ เฟรนช์ฮอร์น, แซกโซโฟน, ทูบา, ทรอมโบน และทรัมเป็ต โดยแต่ละชนิดจะมีหน้าตาที่คล้ายกันแต่ก็มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ เช่นทรัมเป็ตจะให้เสียงที่สดใส สนุกสนาน ทูบาให้เสียงต่ำลึก นุ่มนวล ทรอมโบนมีเสียงห้าวทุ้ม

นอกจากนี้ ยังมี ปิคโคโล เบสคลาริเน็ต อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน บาริโทนแซกโซโฟน อัลโตคลาริเน็ต ที่อยู่ในกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments) และ คอร์เน็ต เฟรนซ์ฮอร์น บาริโทน ยูโฟเนียม ซูซาโฟน ทูบา อยู่ในกุล่มเครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments) นี่คือ เครื่องเป่า ออร์เคสตรา 

ติดตามข่าวสารและอัพเดทข้อมูลกิจกรรมได้ที่ Facebook Thai Youth Orchestra