เสียงแห่งศรัทธา The Music of The Patriots

วงดุริยางค์เยาวชนไทยยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ดนตรี เพื่อความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย กับ คอนเสิร์ต เสียงแห่งศรัทธา ต้นกล้าแห่งความดี ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมชมการแสดงสด ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (มีที่นั่งสำหรับระยะห่างทางสังคมเพียง 500 ที่นั่ง แนะนำให้สำรองที่นั่ง) หรือสัมผัสประสบการณ์ทางสายตา และเสียงออนไลน์ที่ดีที่สุดบน FB: Thai Youth Orchestra

วงออร์เคสตรารุ่นเยาว์ ที่ได้รับรางวัลมีชื่อเสียงในระดับสากล ในด้านการแสดงไพเราะที่มีมาตรฐานสูง และดนตรีที่หลากหลายซึ่งหลายวงได้รับการจัดขึ้นใหม่ โดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทย เพลงพื้นบ้านที่แสดงความอาลัยรักธงชาติไทย และบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรักชาติ ร่วมด้วยวง Vietrio และนักทรัมเป็ตอัจฉริยะ Paul Archibald ร่วมกับนักเรียนร้องเพลงไทยใน TYO

ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook TYO คอนเสิร์ตเสียงแห่งศรัทธาต้นกล้าแห่งความดี