รับสมัคร TYO Audition 2021

รับสมัคร TYO Audition 2021 “NEW VISION” 35TH SEASON

วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวนเยาวชนที่สนใจดนตรีสากล ประเภทซิมโฟนีออร์เคสตรา รับสมัคร TYO Audition 2021 “NEW VISION” 35TH SEASON รายละเอียดดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 11  ธันวาคม 2563

Download เอกสาร ประกาศ ใบสมัคร

หลักฐานการสมัครที่ผู้สมัครจะต้องแนบ(Upload) ลงในใบสมัคร (แบบฟอร์มออนไลน์) ได้แก่

  • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ฉากหลังสีพื้นเรียบ โดยภาพจะต้องมีความคมชัด
  • รูปสำเนาบัตรประชาชน หรือรูปถ่าย หรือ Scan บัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ชัดเจน
  • สมาชิกเก่าหรือใหม่ ก็ต้องยื่นใบสมัคร พร้อมคลิปวีดีโอ ออดิชั่น ภายใน 11 ธ.ค. 2563

รับสมัคร TYO Audition 2021

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องแนบใบรับรองจากผู้ปกครอง โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว ถ่ายรูป หรือ Scan ให้ชัดเจน แล้ว Upload ซึ่งเอกสารแบบฟอร์มนี้ จะแนบลิงค์อยู่ในใบสมัคร (แบบฟอร์มออนไลน์)

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    LINE ID : @thaiyouthorchestra

Tags:

Date

ธ.ค. 11 - 12 2020
Expired!

Time

All Day

Location

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
14 ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310