รับสมัคร TYO Audition 2021

รับสมัคร TYO Audition 2021 “NEW VISION” 35TH SEASON

ผู้สมัครจะต้องนำเครื่องดนตรีของตนเองมารับการทดสอบ ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้ เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ ได้แก่ ดับเบิลเบส (Double Bass) ทิมพานี (Timpani) เครื่องเคาะจังหวะ (Percussions) และ ฮาร์พ (Harp) ไม่ต้องนำมาในวันที่เข้ารับการทดสอบ