สดุดีจอมราชา

คำร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียง วิรัช อยู่ถาวร
เรียบเรียงเสียงประสาน มานิตย์ บูชาชนก
คลิกเพื่อรับฟัง

 

Rhapsody on the Theme of His Majesty King Rama IX
Arranged by Mr. Norio Maeda

เป็นบทเพลง ที่เรียบเรียงและจัดทำขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 5 รอบ เหล่าพสกนิกรประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจึงได้ร่วมกันจัดให้มีการเรียบเรียงเสียงประสาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งนี้โดยวง ดุริยางค์ NHK Symphony Orchestra โดยประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโดยมอบหมายให้ Mr. Norio Maeda คีตกวีชาวญี่ปุ่น เป็นผู้เรียบเรียงและตั้งชื่อว่า “Rhapsody on the Theme of His Majesty King Rama IX” หรือในชื่อไทยที่มีชื่อว่า “เฉลิมชัยมหาราชา คีตกวี” ในปีพุทธศักราช 2531 ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยถือวโรกาส มหามงคลรัชมังคลาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เพลงชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 กระบวน มีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบของ Symphony แต่ผู้เรียบเรียงได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายเพลงมาเป็นทำนองหลักในการเรียบเรียง แล้วสอดแทรกจินตนาการและทักษะทางด้านดนตรีในการประพันธ์เพลงเสริมเพิ่มและเติมแต่งเข้าไปในบทเพลง ซึ่งทำให้บทเพลงนี้มี ความน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมาก

กระบวนที่ 1 มีเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเดือน” เป็นเสมือนทำนองหลักตามด้วยความอ่อนโยนของเพลงพระราชนิพนธ์ “แก้วตาขวัญใจ” และสรุปจบท้ายลงด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ “แว่ว”
คลิกเพื่อรับฟัง

กระบวนที่ 2 ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ “ค่ำแล้ว” เป็นทำนองหลักและมีท่อนกลางสะท้อนความประทับใจของทำนองนี้ในลีลาที่คึกคักขึ้นจาก ทํานองแรก จากนั้นปิดท้ายด้วย เพลงพระราชนิพนธ์”ค่ำแล้ว”อีกครั้ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระบวนช้า
คลิกเพื่อรับฟัง

กระบวนที่ 3 เริ่มด้วยบทนำซึ่งสะท้อนลักษณะโปรยปรายของเม็ดฝน แล้วจึง นำเข้าสู่ทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” ตามด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ “ลมหนาว” ทั้งสองทำนองจะผลัดกันแปลทำนองออกในลักษณะที่ต่างกัน จากนั้นสรุปลงท้ายด้วยทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต”
คลิกเพื่อรับฟัง

กระบวนที่ 4 ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย เป็นทำนองหลัก ก่อนจะจบ ท่อนนี้ จะมีทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ “แว่ว” หวนคืนกลับมาให้ได้ยิน และนำไปสู่ทำนองของเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเดือน” อีกครั้ง ในลักษณะหนักแน่นและจบลงอย่างภาคภูมิ
คลิกเพื่อรับฟัง