Souvenir from SPAIN

ยกบรรยากาศคอนเสิร์ตที่สเปน มาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ประมวลภาพทั้งหมด 5 หน้า กดที่ปุ่มสีดำ เพื่อเปลี่ยนหน้าต่อไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 | เวลา 16.00 น. Thai Youth Orchestra | วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดแสดงคอนเสิร์ตโดยยกบรรยากาศงานคอนเสิร์ตที่สเปน มาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ฟรี!