About this event

วันอาทิตย์นี้ 26 สิงหาคม 2561 | เวลา 16.00 น. เราจะยกบรรยากาศคอนเสิร์ตที่สเปน มาอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมฟรี!

Event Location